چهارشنبه 23 آبان 1397 - 05 ربيع الأول 1440
  برچسب شده با بیمارستان علوی تبریز
مطالب/ طرح سلامت معنوی                            
      برگزاری طرح سلامت معنوی در بیمارستان علوی
پنجشنبه 25 شهريور 1395