دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با مرکز مطالعات و تحقیقات
مطالب/ بیست و چهارمین و بیست و پنجمین دوره ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
دوشنبه 29 مرداد 1397
مطالب/ اولین دوره ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۹۷                            
     
سه شنبه 26 تير 1397
مطالب/ اولین جلسه ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۹۷                            
     
دوشنبه 25 تير 1397
مطالب/ شانزدهمین دوره ضیافت اندیشه اساتید                            
      شانزدهمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید در محل مرکز مطالعات و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۳ مهر ۹۶ برگزار گردید.
دوشنبه 1 آبان 1396
مطالب/ ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      اولین جلسه ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
سه شنبه 30 خرداد 1396
مطالب/ نشست هم اندیشی اساتید فعال فرهنگی _ اجتماعی                            
      اولین جلسه هم اندیشی اساتید فعال با رویکرد فرهنگی _ اجتماعی در مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی
سه شنبه 30 خرداد 1396