چهارشنبه 23 آبان 1397 - 05 ربيع الأول 1440
  برچسب شده با دعاى روز اوّل
مطالب/ سکوی پروازی برای جاماندگان قافله ی رمضان در عرفه                            
      بندگی رمز ارتباط عابد و معبود است و عرفه صحنه ی زیبای بندگی را برای انسان به تصویر می کشد. آنگاه که بنده ی محبوب خدا، حج را و طواف عاشقانه ی بیت الله را در این روز رها ساخت تا دین معبودش حفظ گردد.
يکشنبه 21 شهريور 1395