چهارشنبه 23 آبان 1397 - 05 ربيع الأول 1440
  برچسب شده با روز دانش آموز
مطالب/ راهپیمایی مردم همیشه در صحنه تبریز، در یوم الله 13 آبان                            
      مردم با حضور گسترده خود در خیابان های شهر شهید پرور تبریز، شعار مرگ بر استکبار جهانی سر داده و به دشمنان فهماندند که هیچ غلطی نمی تواند بکند.
سه شنبه 15 آبان 1397