دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با دانشکده تغذیه
مطالب/ مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده تغذیه و علوم غذایی                            
      مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده تغذیه و علوم غذایی مورخ 97/7/25 در سالن آمفی تاتر دانشکده برگزار گردید.
شنبه 28 مهر 1397