دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با هفته دفاع مقدس
مطالب/ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز :                            
      با مقاومت، پیروزی از آن ما خواهد بود
يکشنبه 8 مهر 1397