دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با محرم
مطالب/ کـــربـلا در کـــربـلا مــی مـاند اگـــــر زینــــــب نبــــــــود...                            
      خداوند نعمت ولایت را بالاجبار به کسی نمی دهد، یک نعمت هایی را اگر انسان نخواهد به انسان داده نمی شود مثل همین نعمت ولایت، ولی نعمت هایی هست که اگر انسان نخواهد باز به انسان داده می شود، مثل نعمت حیات. بنابراین این مقام را خداوند به پیامبر(ع) و اهل بیت(ع) داده است و امرشان همان امر خدا است.
پنجشنبه 15 مهر 1395