دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با شورای سیاست گذاری
مطالب/ جلسه شورای سیاست گذاری توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی                            
      جلسه شورای سیاست گذاری توسعه وترویج فرهنگ اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید.
چهارشنبه 26 خرداد 1395