چهارشنبه 23 آبان 1397 - 05 ربيع الأول 1440
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی
صفحات/ پوسته جدید                            
     
پنجشنبه 24 خرداد 1397
صفحات/ پوسته جدید                            
     
پنجشنبه 24 خرداد 1397
مطالب/ دیدار رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با مسؤلین واعضای نهاد رهبری دانشگاه های استان آذربایجان شرقی                            
     
شنبه 22 آبان 1395