برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با عادت کار خوب

آسیب شناسی عادت های ناپسند و راهکار مقابله با آن

مطالب/ آسیب شناسی عادت های ناپسند و راهکار مقابله با آن

                           
      آسیب شناسی عادت های ناپسند و راهکار مقابله با آن
انسان هر کاری را که مکرراً انجام می دهد باید توجه داشته باشد که آیا آن کار، کار خوب و پسندیده ای است یا کار ناپسندی است چون در اثر تکرار ممکن است آن کار تبدیل به عادت شود، و اگر کار ناپسندی باشد باید ترک شود اما هنگامیکه شخص به آن عادت کرد، ترک آن دشوار خواهد شد.

يکشنبه 9 تير 1398