دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با کانون نماز
مطالب/ اولین جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و کانون نماز دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      برگزاری اولین جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و کانون نماز در مسجد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سه شنبه 29 آبان 1397