دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با قم
مطالب/ همایش حکمت دانشجویی                            
      همایش حکمت دانشجویی با حضور اکثریت دانشجویان حکمتی دانشگاه های کل کشور در شهر مقدس قم برگزار شد.
پنجشنبه 3 خرداد 1397