چهارشنبه 23 آبان 1397 - 05 ربيع الأول 1440
  برچسب شده با اردوی فرهنگی
مطالب/ بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی از روستای تاریخی شادآباد                            
      برگزاری اردوی تفریحی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی از روستای تاریخی شادآباد و بازدید از زادگاه علامه طباطبایی
شنبه 28 مرداد 1396