برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با ایه مباهله

 ابطال تثلیث مسیحیت در واقعه مباهله پیامبر/ پیام‌های مباهله در عصر معاصر به ادیان و مکاتب مختلف/ شرایط و آداب مباهله در عصر معاصر/ استدلال امام کاظم(ع) به آیه مباهله بر انتساب سیادت فرزندان از طریق ما

مطالب/ ابطال تثلیث مسیحیت در واقعه مباهله پیامبر/ پیام‌های مباهله در عصر معاصر به ادیان و مکاتب مختلف/ شرایط و آداب مباهله در عصر معاصر/ استدلال امام کاظم(ع) به آیه مباهله بر انتساب سیادت فرزندان از طریق ما

                           
       ابطال تثلیث مسیحیت در واقعه مباهله پیامبر/ پیام‌های مباهله در عصر معاصر به ادیان و مکاتب مختلف/ شرایط و آداب مباهله در عصر معاصر/ استدلال امام کاظم(ع) به آیه مباهله بر انتساب سیادت فرزندان از طریق ما

در واقع، اصل در سیاست خارجی با الهام از داستان و آیه مباهله وجود دارد و آن اینکه، پیروان دین اسلام و مسلمانان، تا جایی که می تواند با قدرت استدلال و منطق صلح آمیز، مخالفین را به اسلام دعوت نمایند و نیز این ظرفیت در داستان مباهله وجود دارد، در سطح جهانی، چهره واقعی اسلام را در برابر تبلیغات دروغین دنیای غرب، به نمایش گذارد؛ درست عکس آنچه اکنون و توسط داعش و رسانه های غربی از وارونه نشان دادن چهره اسلام، در حال انجام است. واقعه مباهله، صلح آمیز بودن سیره و رفتار پیامبر اسلام در برخورد با ادیان و مکاتب مختلف را به نمایش می‏‌گذارد.

دوشنبه 5 مهر 1395