برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
 
عده ای زمان امام حسن علیه السلام به ایشان گفتند آقا شما حق و معاویه باطل، بیایید مذاکره کنیم، صلح کنیم، معاویه تعهداتی دارد و به آنها عمل خواهد کرد، پاسخ امام حسن علیه السلام شنیدنی است.
دوشنبه 6 آبان 1398
 
عده ای زمان امام حسن علیه السلام به ایشان گفتند آقا شما حق و معاویه باطل، بیایید مذاکره کنیم، صلح کنیم، معاویه تعهداتی دارد و به آنها عمل خواهد کرد، پاسخ امام حسن علیه السلام شنیدنی است.
دوشنبه 6 آبان 1398